Noutăți în oferta noastră

Apa

Compania EKOLAB se dedică, începând cu anul 2010, analizelor specifice efectuate asupra substanțelor organice:

Laboratorul de analize este dotat cu echipamente moderne de laborator (spectrofotometre de absorbție atomică, spectrometru de emisie cu plasmă cuplată inductiv, titratoare automate, cromatografie de gaze și de lichide cu detecție MS, respectiv MS / MS, cu cromatograf de gaze GC x GC pentru determinarea amestecurilor complexe de substanțe organice, echipamente pentru pregătirea probelor pentru analiză, etc.), care permit prestarea unei game largi de servicii în domeniul analizelor fizico-chimice, organice și toxicologice. În plus, laboratorul deține personal de înaltă calificare, capabil a executa o paletă variată de analize pentru apă.

 1. Determinarea pesticidelor:  insecticide organoclorurate, organofosfați, glifosat, triazine, carbamați, pesticide neonicotinoide, erbicide acide, erbicide compuși cuaternari de amoniu
 2. Determinarea dioxinelor și dibenzofuranilor policlorurați (PCDD / PCDF)
 3. Determinarea bifenililor policlorurați (PCB) de tip dioxină
 4. Determinarea alcanilor clorurați C10 - C13.

Ape potabile, minerale, de izvor, ape curative și ape de îmbăiere:

Analiza diferitelor tipuri de apă se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 1. Apă potabilă:   Ordonanța Guvernului Republicii Slovacia nr. 354/2006 M.O. actualizată.
 2. Ape minerale și curative: Decretul Ministerului Sănătății din Republica Slovacia nr. 100/2006 M.O. prin care se stabilește clasificarea lor, cu excepția gradului de monitorizare a calității.
 3. Apă îmbuteliată: Ordinul Ministerului Agriculturii și al Ministerului Sănătății din Republica Slovacia nr.608/9/2004-100, publicat în avizul nr. 198/2004 M.O., actualizat.
 4. Apă destinată îmbăierii: Decretul Ministerului Sănătății din Republica Slovacia nr. 308/2012 M.O..

Ape de suprafață, ape pentru irigații și ape pentru piscicultură

 1. Legea apelor nr. 364/2004 M.O. și Decretul Ministerului Mediului din Republica Slovacia nr. 556/2002 M.O.
 2. Ordonanța Guvernului nr. 269/2010 M.O. prin care se stabilesc obiectivele privind calitatea apelor de suprafață și condițiile de evacuare a apelor uzate și a altor ape specificate, în apele de suprafață și subterane.
 3. Ordonanța Guvernului nr. 269/2010 M.O. conține lista de parametri și limitele valorilor lor, prin care se prevede poluarea admisă a apelor de suprafață în general (anexa 1), a apelor pentru irigații, a apelor potrivite condițiilor de viață și de reproducere a peștilor (anexa. 2A), a apelor de suprafață având destinația de surse de apă potabila (anexa. 2B).

Ape uzate și ape cu folosință specială

Analizele sunt efectuate în conformitate cu următoarea legislație:

 1. Ordonanța Guvernului Republicii Slovacia nr. 269/2010 M.O.
 2. Decretul Ministerului Sănătății din Republica Slovacia nr. 315/2004 M.O. (monitorizare operațională, monitorizare de control).
 3. Ordonanța Guvernului Republicii Slovacia nr. 269/2010 M.O. - stabilirea substanțelor nocive din apele reziduale în conformitate cu anexa. 10

Prelevarea de probe de apă

În afara analizelor tuturor tipurilor de ape, compania noastră oferă în plus și servicii legate de prelevarea de probe, inclusiv protocol acreditat de prelevare a probelor. Prelevările sunt efectuate fie prin simpla recoltare cu ajutorul recipientelor de prelevare, sau cu ajutorul pompelor. Probele de apă sunt colectate în flacoane de probă special curățate, pregătite de laboratorul nostru în conformitate cu procedurile interne aprobate, astfel încât să se împiedice contaminarea probei după prelevare.