Nowości w naszej ofercie

Artykuły spożywcze

Analiza artykułów spożywczych:

  • Oznaczanie pestycydów: insekcydy chloroorganiczne, pestycydów fosforoorganicznych,  glifosatu, herbicydów triazynowych, herbicydów karbaminianowych, herbicydów neonikotynoidowych, kwaśnych herbicydów, czwartorzędowych herbicydów amonowych
  • Analizy mikrobiologiczne zgodnie z obowiązująca legislatywą SR i WE
  • Oznaczanie dioksyn i furanów
  • Oznaczanie PCB - pokrewne albo niepokrewne do dioksyn
  • Oznaczanie mykotoksyn
  • Oznaczanie węglowodorów poliaromatycznych (PAU)
  • Oznaczanie metali ciężkich
  • Wartości odżywcze