Noutăți în oferta noastră

Combustibili

Laboratorul nostru de testări acreditat efectuează teste pentru combustibili solizi, lichizi și gazoși

1. Combustibili solizi: 

 • determinarea puterii calorifice
 • a cenușă,
 • substanțe volatile
 • conținut de apă
 • analiza compoziției combustibilului,
 • conținutul de biomasă și conținutul de carbon din biomasă
 • și altele

2. Combustibili lichizi și uleiuri

 • Valoarea limită de filtrabilitate
 • Punctul de aprindere
 • Conținut de apă
 • Caracteristici de distilare
 • Densitate
 • Cifră cetanică
 • Vâscozitate cinematică
 • Conținut de sulf
 • Punct de turbiditate
 • Punct de solidificare
 • Punct de curgere
 • FAME

3. Gaze

 • Metan
 • Conținut de hidrocarburi
 • Calculul puterii calorifice
 • Oxigen
 • Hidrogen
 • Dioxid de carbon
 • Monoxid de carbon
 • Azot
 • Conținutul de clor, fluor și sulf