Noutăți în oferta noastră

Deșeuri, materiale geologice

1. Analizele de laborator ale deșeurilor se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă în Republica Slovacia și în UE.

  • determinarea substanțelor poluante din deșeuri
  • determinarea proprietăților periculoase ale deșeurilor - ecotoxicitate, infecțiozitate, etc.
  • stabilirea valorilor limită ale indicatorilor pentru levigat din deșeurile inerte
  • stabilirea valorilor limită ale indicatorilor pentru levigat din deșeurile nepericuloase
  • stabilirea valorilor limită ale concentrațiilor de substanţe nocive din deșeuri
  • analiza uleiurilor pentru bifenili policlorurați (PCB)

2. Teste de laborator ale solurilor contaminate și ale apelor subterane contaminate

Prezentarea principalilor compuși analizați:

  • Metale
  • substanțe anorganice – B, Br, F, CNcelk., CNtox., Ssulfid.
  • substanțe organice VOC, EOCL, AOX, pesticide, NEL (UV,IR), dioxine, PAU, fenoli și altele