Ujdonságok a kínálatunkban

Élelmiszerek

Élelmiszer-elemzés:

  • Peszticidek meghatározása: organoklóros inszekticidek, organofoszfátos peszticidek,  glyphosate, triazin típusú herbicidek, karbamát típusú herbicidek, neonikotos peszticidek, savas herbicidek, kvaterner ammónium herbicidek
  • Mikrobiológiai elemzések a SZK és az EU érvényes törvényeinek értelmében
  • Dioxinok és furánok meghatározása
  • A dioxinokkal rokon és nem rokon PCB-k meghatározása
  • A mikotoxinok meghatározása
  • A poliaromás szénhidrogének meghatározása (PAU)
  • A nehézfémek meghatározása
  • Tápértékek