Noutăți în oferta noastră

Emisii

În calitate de subfurnizor de clase de emisii, laboratorul nostru efectuează următoarele analize:

Substanțe cu efect cancerigen și substanțe poluante neorganice solide

 • benzo (a) piren
 • dibenzo (a,h) antracen
 • Be, Cd, As, Cr ( Cr3+, Cr6+), Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn,
 • benzen, clorura de vinil
 • fluorură (F-), cianură (CN-)
 • dioxine și furani (PCDD / PCDF), bifenili policlorurați (PCB)

Poluanți gazoși anorganici

 • fluorul și compușii săi gazoși, exprimați ca acid fluorhidric
 • clor (Cl2)
 • acid cianhidric (HCN)
 • hidrogen sulfurat (H 2S)
 • amoniac (NH3)
 • compuși gazoși organici Cl exprimați ca HCl

Gaze organice și vapori

 1,1 dicloretan  cloretan  acrilat de metil
 1,1 dicloretilenă  izopropil benzen  metacrilat de metil
 1,2 dibromoetan  anilină  naftalină
  1,2 dicloretan  benzaldehidă  nitrobenzen
 1,2 dicloretilenă  acetat de butil  nitrofenoli
 1,3butadienă  butil aldehidă  nitrocrezoli
 2-naftilamină  ciclohexanol  nitrotoluen
 4-hidroxi-4-metil-2-pentanon  ciclohexanonă  olefine
 4-metil-2-pentanon  dibutil eter   parafine
 acetaldehidă  dietilamina  oxid de propilenă
 acetonă  dietil eter  piridină
 acrilonitril  difenil eter  disulfură de carbon
 alchil alcooli  diclormetan  stiren
 crezoli  diizopropileter  tetracloretilenă
 acid formic  dimetilamină  tetracloretan
 acid acetic  epiclorhidrină  toluen
 etilenă clorhidrină  etanolamină  toluidină
  oxid de etilenă  acetat de etil  ticloretilenă
fenol  acrilat de etil  triclormetan
 formaldehida  etilbenzen  acetat de vinil
 furfural  acetat de metil  xilen
clorbenzen  mercaptani