Noutăți în oferta noastră

Furaje și îngrășăminte

  1. Determinarea pesticidelor:  insecticide organoclorurate, pesticide organofosforice, glifosat, triazine, erbicide pe bază de carbamați, pesticide neonicotinoide, erbicide acide, erbicide compuși cuaternari de amoniu
  2. Analize microbiologice în conformitate cu legislația aplicabilă din Republica Slovacia și din UE.
  3. Determinarea dioxinelor și furanilor
  4. Determinarea PCB - de tip dioxínă sau nu
  5. Determinarea micotoxinelor
  6. Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice (PAH)
  7. Determinarea metalelor grele
  8. Determinarea medicamentelor de uz veterinar
  9. Determinarea valorilor nutriționale