Novinky v našej ponuke

Krmivá a hnojivá

  1. Stanovenie pesticídov: organochlorové insekticídy, organofosfátové pesticídy,  glyphosate, triazíniové herbicídy, karbamátové herbicídy, neonikotínové pesticídy, kyslé herbicídy, quartérne amónne herbicídy
  2. Mikrobiologické rozbory v zmysle platnej legislatívy SR a EU
  3. Stanovenie dioxínov a furánov
  4. Stanovenie PCB - príbuzné a nepríbuzné dioxínom
  5. Stanovenie mykotoxínov
  6. Stanovenie polyaromatických uhľovodíkov (PAU)
  7. Stanovenie ťažkých kovov
  8. Stanovenie veterinárnych liečív
  9. Stanovenie výživových hodnôt