Noutăți în oferta noastră

Mediul de muncă

Societatea noastră furnizează măsurători ale agenților chimici și fizici din mediul de muncă:

  1. Măsurători acreditate ale expunerii la zgomot în mediul de muncă, în sensul legii nr.355 / 2007 M.O.,
  2. Măsurători acreditate de concentrație masică a agenților chimici în mediul de muncă, în conformitate cu legea nr.355 / 2007 M.O.
  • Metale - Al, As,  Be,  Ca, Cd, Co, Cr, Cu,Fe, Hg, Mg, Mn, Ni,  Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn
  • Amine: dimetilamină
  • PAU
  • Solid, aerosol și particule inhalabile de aerosoli solizi
  • Acizi anorganici: HCl, HF, HNO3, H2SO4
  • Izocianați: MDI,TDI,HDI
  • Aldehide: formaldehidă, acetaldehidă
  • VOC