Ujdonságok a kínálatunkban

Munkakörnyezet

Cégünk gondoskodik a munkakörnyezet kémiai és fizikai tényezőinek méréséről:

  1. A zajkitettség hiteles mérései munkakörnyezetben a 355/2007 sz. törvén céljaira,
  2. A vegyi tényezők tömegkoncetrációjának hiteles mérése a munkakörnyezetben a 355/2007 sz- törvény alapján .
  • Fémek - Al, As,  Be,  Ca, Cd, Co, Cr, Cu,Fe, Hg, Mg, Mn, Ni,  Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn
  • Aminok: dimetilamin
  • PAU
  • Szilárd, aeroszol és a szilard aeroszolok reszpirábilis frakciója
  • Anorganikus savak: HCl, HF, HNO3, H2SO4
  • Izocianátok: MDI,TDI,HDI
  • Aldehidek: formaldehid, acetaldehid
  • VOC