Nowości w naszej ofercie

Odpady, materiały geologiczne

1.  Badania laboratoryjne odpadów wykonuje się zgodnie z obowiązującą legislatywą SR i WE

  • oznaczanie substancji szkodliwych w odpadzie
  • oznaczanie niebezpiecznych właściwości odpadów - ekotoksyczność, infekcyjność, itp.
  • oznaczanie wartości granicznych wskaźników dla ekstraktu wodnego odpadu obojętnego
  • oznaczanie wartości granicznych wskaźników dla ekstraktu wodnego odpadu, który nie jest niebezpieczny
  • oznaczanie wartości granicznych stężenia substancji szkodliwych w odpadzie
  • analiza olejów na obecność bifenylu polichlorowanego (PCB)

2. Badania laboratoryjne skażonych gruntów i skażonych wód podziemnych

Przegląd głównych analizowanych związków:

  • Metale
  • substancje nieorganiczne – B, Br, F, CNcałk., CNtox., Ssulfid.
  • substancje organiczne: VOC, EOCL, AOX, pestycydy, NEL (UV,IR), dioksyny, PAU, fenole i inne