Nowości w naszej ofercie

Pasze i nawozy

  1. Oznaczanie pestycydów: insekcydów chloroorganicznych, pestycydów fosforoorganicznych,  glifosatu, herbicydów triazynowych, herbicydów karbaminianowych, herbicydów neonikotynoidowych, kwaśnych herbicydów, czwartorzędowych herbicydów amonowych
  2. Analizy mikrobiologiczne zgodnie z obowiązująca legislatywą SR i WE
  3. Oznaczanie dioksyn i furanów
  4. Oznaczanie PCB - pokrewnych albo niepokrewnych do dioksyn
  5. Oznaczanie mykotoksyn
  6. Oznaczanie węglowodorów poliaromatycznych (PAU)
  7. Oznaczanie metali ciężkich
  8. Oznaczanie leków weterynaryjnych
  9. Oznaczanie wartości odżywczej