Novinky v našej ponuke

Ponuka zamestnania

 Prijmeme pracovníka- chemický laborant pre fyzikálno chemické rozbory vôd, potravín a odpadov