Nowości w naszej ofercie

Środowisko pracy

Spółka zapewnia pomiary czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy:

  1. Akredytowane pomiary ekspozycji na hałas w środowisku pracy dla potrzeb ustawy nr 355/2007 Z.z.,
  2. Akredytowane pomiary wagowego stężenia czynników chemicznych w środowisku pracy według ustawy nr 355/2007 Z.z.
  • Metale - Al, As,  Be,  Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni,  Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn
  • Aminy: dimetyloamina
  • PAU
  • Stały i jako aerozol oraz respirabilna frakcja stałego aerozolu
  • Kwasy nieorganiczne: HCl, HF, HNO3, H2SO4
  • Izocyjaniany: MDI,TDI,HDI
  • Aldehydy: formaldehyd, aldehyd octowy
  • VOC