Ujdonságok a kínálatunkban

Takarmányok és trágyák

  1. Peszticidek meghatározása: organoklóros inszekticidek, organofoszfátos peszticidek,  glyphosate, triazin típusú herbicidek,  karbamát típusú herbicidek, neonikotinos peszticidek, savas herbicidek, kvaterner ammónium herbicidek
  2. Mikrobiológiai elemzések az SZK és az EU érvényes törvényei alapján
  3. Dioxinok és furánok meghatározása
  4. A dioxinokkal rokon és nem rokon PCB-k meghatározása
  5. A mikotoxinok meghatározása
  6. A poliaromás szénhidrogének meghatározása (PAU)
  7. A nehézfémek meghatározása
  8. Állategészségügyi gyógyszerek meghatározása
  9. Tápértékek meghatározása