Ujdonságok a kínálatunkban

Víz

Az EKOLAB vállalat 2010 óta foglalkozik szerves anyagok speciális elemzésével:

Vizsgálati laboratóriumunk korszerű laboratóriumi technikával felszerelt (atomabszorpciós spektrofotométer, induktív csatolású plazma atomemissziós spektrométer,automata titrátor , kromatográf gáznemű és cseppfolyós mintákhoz MS ill. MS/MS észleléssel, gáz-kromatográf GC x GC a szerves anyagok bonyolult keverékeinek megállapításához, minta-előkészítő berendezések, egyéb), amely a szolgáltatások széles választékát teszi lehetővé a fizikai és vegyi, szerves és toxikológiai elemzések területén. Ezenkívül magasan képzett személyzettel rendelkezik, munkatársaink a vízelemzések széles választékát képesek elvégezni.

 1. Peszticidek meghatározása: organoklóros inszekticidek, organofoszfátok, glyphosat, triazinok, karbamátok, neonikotinos peszticidek, savas herbicidek, kvaterner ammónium herbicidek
 2. Poliklórozott dioxinok és dibenzofuránok meghatározása (PCDD/PCDF)
 3. A dioxinokkal rokon poliklórozott bifenilek meghatározása (PCB)
 4. C10 - C13 klóralkánok meghatározása

Ivóvizek, ásványvizek, forrásvizek és gyógyvizek, fürdővizek:

A különféle vízfajták analitikus összetételét az érvényes törvényeknek megfelelően végezzük:

 1. Ivóvíz: A SZK kormányának 354/2006 sz. rendelete a hatályos szövegezésben
 2. Ásványvíz és gyógyvíz: A SZK EüM 100/2006 rendelete, amely a minőség nyomonkövetésének terjedelme mellett a besorolást is meghatározza
 3. Palackozott víz: A SZK FöM és EüM 608/9/2004-100 sz. határozata, amely a 198/2004 sz. közleményben jelent meg, annak hatályos szövegezésében
 4. Fürdési célú víz: A SZK EüM 308/2012 sz. rendelete

Felszíni vizek, öntöző vizek és haltenyésztő vizek

 1. A 364/2004 törvény a vízről és a SZK KövM 556/2002 sz. rendelete
 2. A SZK kormányának 269/2010 sz. rendelete, amely meghatározza a felszíni vizek minőségi céljait, valamint a szennyvizek és egyedi minősítésű vizeknek a felszíni és talajvízbe való kiengedésének feltételeit.
 3. A SZK kormányának 269/2010 sz. rendelete tartalmazza azokat a paramétereket és határértékeket, amelyek meghatározzák a felszíni vizek megengedett szennyeződésnek mértékét általánosan (1. sz. melléklet), az öntözésre használt víz és a halak számára és szaporodására alkalmas víz tekintetében (2A sz. melléklet), az ivóvízként csapolt felszíni víz tekintetében (2B sz. melléklet).

Szennyvizek és egyedi minősítésű vizek

Elemzéseink az alábbi törvényrendeletek alapján készülnek:

 1. A SZK kormányának 269/2010 sz. rendelete
 2. A SZK KövM 315/2004 sz. rendelete (üzemelési célú megfigyelés, felülvizsgálati célú megfigyelés).
 3. A SZK kormányának 269/2010 rendelete – a különösen káros anyagok meghatározása a szennyvizekben a 10. sz. melléklet alapján

Vízmintavétel

Cégünk a különféle vízfajták elemzések mintavétellel kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt, beleértve a mintavételről készített hiteles jegyzőkönyvet is. A mintavételt egyrészt egyszerű mintavételező edényekkel vagy szivattyúk segítségével végezzük. A vízmintákat speciálisan tisztított mintatartókba helyezzük, amelyeket laboratóriumunk készít elő a jóváhagyott belső előírások alapján úgy, hogy a minta szennyeződése a mintavételt követően kizárható legyen.