Nowości w naszej ofercie

Zapytanie o ofertę cenową

:
:
Analizy wymagane dla artykułów spożywczych i pasz Pestycydy
 Dioksyny i furany 
 Metale(Pb,Cd,Hg)
 Węglowodory poliaromatyczne 
GMO 
 Mikrobiologia
Inne:
 Aflatoksyny
 Ochratoksyny
 Antybiotyki
 Polichlorowane bifenyle (PCB)