Novinky v našej ponuke

Zdravotníctvo a farmácia

  • skúšanie kvality čistenej vody – Aqua purificata pre lekárne,
  • kontrola účinnosti sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach a lekárňach,
  • kontrola účinnosti čistenia a dezinfekcie v zdravotníckych zariadeniach,
  • kontrola sterility zdravotníckych pomôcok a zariadení