Novinky v našej ponuke

Novinky

Priemyselné aplikácie

  • Stanovenie ftalátov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady RoHS 2011/65/EU.

  • Skúšobné laboratórium od roku 2013 vykonáva stanovenia obsahu chlóru, fluóru a síry v pevných, kvapalných a plynných vzorkách.

  • Kontrola čistoty komponentov pre automobilový a elektrochemický priemysel podľa  požadovanej EN  ISO normy.

Zoznam noviniek

Priemyselné aplikácie
Stanovenie ftalátov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady RoHS 2011/65/EU.
Rozbor potravín a krmív
Stanovenie akrylamidu v potravinárskych výrobkoch Stanovenie Furánu v potavinách a krmivách Stanovenie uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách a materiáloch prichádzajúcimi do styku s potravinami
Rozbor palív
Laboratóriu od januára 2016 vykonáva kopletné akreditované rozbory a odbery podľa Vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.