Novinky v našej ponuke

Novinky

Rozbor potravín a krmív

  • Stanovenie akrylamidu v potravinárskych výrobkoch

  • Stanovenie Furánu v potravinách

  • Stanovenie Fipronilu v potravinách a krmivách

  • Stanovenie uhľovodíkov  z minerálnych olejov v potravinách a materiáloch prichádzajúcimi do styku s potravinami

  • Stanovenie alkaloidov (Atropín, Scopolamín) v potravinách a krmivách

  • Stanovenie ftalátov v potravinách

  • Identifikácia GMO pomocou PCR

Zoznam noviniek

Priemyselné aplikácie
Stanovenie ftalátov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady RoHS 2011/65/EU.
Rozbor potravín a krmív
Stanovenie akrylamidu v potravinárskych výrobkoch Stanovenie Furánu v potavinách a krmivách Stanovenie uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách a materiáloch prichádzajúcimi do styku s potravinami
Rozbor palív
Laboratóriu od januára 2016 vykonáva kopletné akreditované rozbory a odbery podľa Vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.