Dotazník spokojnosti

Vážený obchodný partner!

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na nami poskytované služby. Výsledky prieskumu nám pomôžu lepšie vyhovieť Vašim požiadavkám a skvalitniť nami poskytované služby. Informácie získané z tohto dotazníka sú diskrétne a budú použité výhradne pre vnútorné potreby SL. Ďakujeme Vám za spoluprácu a venovaný čas při vypisovaní dotazníka.

Oblasť pôsobenia

Životné prostredie
Ovzdušie a pracovné prostredie
Potravinárstvo
Zdravotníctvo
Priemysel
Poľnohospodárstvo

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej firme

Doporučili mi Vás
Internetový vyhľadávač
Reklamný článok
Sme stály zákazník

Otázky/hodnotenie

Celková spokojnosť s poskytnutou službou

dobré
skôr dobré
skôr zlé
zlé

Forma Protokolu o skúške

dobré
skôr dobré
skôr zlé
zlé

Spôsob príjmu vzorky a doručenia Protokolu o skúške

dobré
skôr dobré
skôr zlé
zlé

Ochota a kompetencia precovníkov EKOLAB s.r.o.

dobré
skôr dobré
skôr zlé
zlé

Termíny zasielania faktúr

dobré
skôr dobré
skôr zlé
zlé

V prípade negatívneho hodnotenia konkretizujte:

* - všetky položky sú povinné