01 EKOLAB s.r.o.

Sme moderná a inovatívna spoločnosť

 
02 NAŠA PONUKA

Fyzikálno - chemické analýzy pôd a ich výluhov, vzoriek emisii a pracovného prostredia, odpadov a ich vodných výluhov, potravín. Mikrobiologické a biologické analýzy vôd, testy toxicity.