Spoločnosť EKOLAB s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Emisie

Spoločnosť Ekolab ako stály subdodávateľ emisných skupín vykonáva nasledovné analytické rozbory.

Látky s karcinogénnym účinkom a tuhé anorganické znečisťujúce látky:

 • benzo (a) pyrén
 • dibenzo (a,h) antracén
 • Be, Cd, As, Cr ( Cr3+, Cr6+), Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn,
 • benzén, vinylchlorid
 • fluoridy (F-), kyanidy (CN-)
 • dioxíny a furány (PCDD/PCDF), polychlórované bifenyly (PCB)

Plynné anorganické znečisťujúce látky:

 • fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF
 • chlór (Cl2)
 • kyanovodík (HCN)
 • sulfán (H2S)
 • amoniak (NH3)
 • anorganické plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl
 • VOC