Plasty

  • Mechanicné nečistoty
  • Elementárna analýza prvkov
  • Stanovenie halogénov ( Cl, Br, F )
  • Stanovenie retardérov horenia
  • Stanovenie ftalátov
  • Identifikácia druhov plastov