O nás

Skúšobné laboratórium EKOLAB Košice sa od svojho vzniku v roku 1992 zaoberalo analýzami jednotlivých zložiek životného prostredia.

Laboratórium a jeho pracovníci nadviazali na dlhoročné skúsenosti v oblasti analýzy pitných a odpadových vôd a kalov. V ďalších rokoch, v súvislosti s rozvíjajúcou legislatívou a požiadavkami zákazníkov, rozšírilo svoju činnosť aj na analýzy vzoriek odpadov, pôd, emisii, pracovného prostredia, potravín a iných priemyselných produktov a výrobkov.

Ekolab

Laboratórium EKOLAB Košice vykonáva:

 • Fyzikálno-chemické analýzy 
  • vôd (pitné, podzemné, povrchové, minerálne, stolové, odpadové, technologické a iné)
  • odpadov a ich vodných výluhov
  • pôd a ich výluhov
  • vzoriek emisii a pracovného prostredia
  • potravín a krmív
  • iných produktov a výrobkov
 • Mikrobiologické a biologické analýzy
  • vôd (pitné, Aqua purificata, podzemné, povrchové, minerálne, stolové, odpadové a iné)
 • Testy toxicity
  • vôd (odpadové)
  • odpadov a ich vodných výluhov
 • Kontrolu čistoty súčiastok v automobilovom a elektrotechnickom priemysle
 • Analýzy palív (uhlie, alternatívne palivá a biopalivá)
 • Analýzy plynov
 • Analýzy plastov
 • Meranie koncetrácie zápachu uvoľneného z plynného, pevného a kvapalného prostredia
 • Analýzy sú vykonávané v rozsahu požiadaviek právnych predpisov štandardnými normovanými postupmi