Zdravotníctvo a farmácia

Čistota vody a prostredia je jedným z najdôležitejších faktorov v medicíne, laboratóriu a farmácií. Naše skúšobné laboratórium ponúka akreditované analýzy v tejto oblasti.

  • skúšanie kvality čistenej vody – Aqua purificata pre lekárne
  • kontrola účinnosti sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach a lekárňach (horúcovzdušné, parné, etylénoxidové)
  • kontrola účinnosti čistenia a dezinfekcie v zdravotníckych zariadeniach
  • kontrola sterility zdravotníckych pomôcok a zariadení