Priemyselné aplikácie

  • Stanovenie ftalátov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady RoHS 2011/65/EU.
  • Skúšobné laboratórium od roku 2013 vykonáva stanovenia obsahu chlóru, fluóru a síry v pevných, kvapalných a plynných vzorkách.
  • Kontrola čistoty komponentov pre automobilový a elektrochemický priemysel podľa požadovanej EN ISO normy.
Priemyselné aplikácie

Zoznam noviniek