Ekolab & Conscio

  • Conscio Group je sieť kvalitných vedeckých organizácií, ktoré sa zaviazali zabezpečiť dobré zdravie pre všetkých zlepšovaním bezpečnosti a spoľahlivosti potravín a liečiv.
  • Skupinu Conscio podporuje BBA Capital Partners, investičná skupina financovaná vlastníkmi, ktorá sa riadi filozofiou rodinného majetku. BBA spája dlhodobú perspektívu rodinného podniku s profesionálnou firemnou udržateľnosťou.

Ekolab & Conscio

Zoznam noviniek