Rozbor potravín a krmív

Rozbor potravín a krmív

  • Stanovenie akrylamidu v potravinárskych výrobkoch
  • Stanovenie Furánu v potravinách
  • Stanovenie Fipronilu v potravinách a krmivách
  • Stanovenie uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách a materiáloch prichádzajúcimi do styku s potravinami
  • Stanovenie alkaloidov (Atropín, Scopolamín) v potravinách a krmivách
  • Stanovenie ftalátov v potravinách
  • Identifikácia GMO pomocou PCR
Rozbor potravín a krmív

Zoznam noviniek