Potraviny a krmivá

Analýza potravín:

  • Stanovenie pesticídov: organochlorové insekticídy, organofosfátové pesticídy,  glyphosate, triazíniové herbicídy, karbamátové herbicídy, neonikotínové pesticídy, kyslé herbicídy, quartérne amónne herbicídy
  • Stanovenie dioxínov a furánov
  • Stanovenie PCB - príbuzné a nepríbuzné dioxínom
  • Stanovenie polyaromatických uhľovodíkov (PAU)